* AMSLAW INDEXPAGINA *

NIEUWS +++ NIEUWS +++ NIEUWS +++ www.amslaw.dds.nl gaat als informatiebron verdwijnen +++ Informatie zal voortaan via blackboard en andere facultaire kanalen worden aangeboden +++                      +++                                      +++                                       +++    

(Voor een overzicht van "oud nieuws" uit bovenstaande scrollbar:   klik hier)

Deze pagina geeft toegang tot de sites voor de juridische vakken binnen het Onderwijsinstituut
  Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam


    Maak uw keuze:

          Website voor de module Inleiding Auteursrecht (5 studiepunten)
De kern van het auteursrecht, behandeld in 7 weken aan het begin van het eerste semester. De nadruk ligt op de werking van het auteursrecht in de praktijk, waarbij veel aandacht wordt besteed aan gevallen die zich werkelijk hebben voorgedaan. Als keuzevak te volgen door alle studenten Geesteswetenschappen. 

         Website voor de module Hoofdstukken Informatierecht (5 studiepunten)
Een uitbreiding op de module Inleiding Auteursrecht, gegeven in zeven weken in de tweede helft van het eerste semester. Omvat o.a. een verdieping van de kennis van het auteursrecht (vooral gericht op auteursrecht in de digitale wereld), internetrecht, privacyregels, openbaarheid van bestuur, en meningsuiting en onrechtmatige publicaties. Alleen toegankelijk voor wie Inleiding Auteursrecht heeft gevolgd. 

        Website voor de module Cultuur & Recht (10 studiepunten)
Deze module is een verplicht vak in de major Algemene Cultuurwetenschap en maakt daarnaast deel uit van de minor Cultuurbeleid en -management. De module kan ook los als keuzevak worden gevolgd. Het onderwijs wordt aangeboden in het tweede semester.

        De Uitslagenpagina
Een pagina met de uitslagen van de meest recente toetsen en tentamens in alle aangeboden vakken.